Naar het Brandwondencentrum

Op het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis worden kinderen en volwassenen met brandwonden en/of andere huidaandoeningen opgenomen.

Veilige behandeling

Wanneer u met uw kind een bezoek brengt aan of opgenomen bent in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis, vinden wij het fijn als u meehelpt aan een veilige behandeling van uw kind. Daarom vragen wij u:
• Alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind te geven;
• Het aan te geven als u iets niet begrijpt;
• Op te schrijven welke medicijnen uw kind gebruikt en deze mee te nemen naar het ziekenhuis.

Bij uw Kind blijven slapen

Ouders zijn uiteraard de hele dag welkom bij hun kind. Het brandwondencentrum beschikt over een volwassen dagverblijf, die u de ruimte en mogelijkheid biedt om even te ontspannen of te eten als uw kind slaapt/rust. Er liggen tijdschriften, er staat een tv en een magnetron. Kinderen hebben geen toegang tot het volwassen dagverblijf. Voor kinderen is er de speelkamer waar gespeeld kan worden en ook de maaltijd kan worden genuttigd.

Wilt u bij uw kind blijven slapen, dan is een bedbank beschikbaar voor u op de kamer waar uw kind is opgenomen. Dit noemen wij Rooming-in. Als u wilt kunt u 24 uur per dag bij uw kind blijven. Wij vragen u om zelf het bed op te maken en af te halen. U krijgt als rooming-in ouder ontbijt, lunch en een warme maaltijd aangeboden. Voor zelf meegebrachte maaltijden kunt u gebruik maken van de koelkast en magnetron in het volwassen dagverblijf.

Bezoektijden

Naast de rooming-in ouder, is de andere ouder welkom in het Brandwondencentrum van 8.00 uur tot 19.30 uur.
In verband met drukte voor uw kind en andere opgenomen kinderen, willen wij u verzoeken om niet meer dan twee personen tegelijkertijd op bezoek te laten komen naast de rooming-in ouder.
Voor overig bezoek gelden de volgende bezoektijden:
• 14.00 – 19.30 uur
Buiten deze tijden om is in verband met de rust op de afdeling, geen bezoek toegestaan.

Bezoek van kinderen onder de 10 jaar is niet toegestaan in het brandwondencentrum. Voor broers en zussen kunnen wij een uitzondering maken. Neemt u contact op met de verpleegkundige en/of pedagogisch hulpverlener om hier een afspraak voor te maken.

Het Brandwondencentrum is telefonisch bereikbaar (010) 2913718.

Naar de dagbehandeling

De dagbehandeling van het Brandwondencentrum heeft telefonisch spreekuur op werkdagen van 7.45 tot 8.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak naar (010) 2913737.

Wat neemt u mee
Bij een bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis vragen wij u een aantal zaken mee te nemen. Let hierop als u naar ons ziekenhuis komt.
• Verwijsbrief van de huisarts (eerste bezoek)
• Legitimatiebewijs
• Verzekeringspas

Wij willen u erop attent maken dat u altijd het legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs van uw kind mee moet nemen. Indien deze documenten ontbreken, zult u vooraf een voorschot van het bedrag moeten betalen. Het is dus van belang om bij alle afspraken binnen het Maasstad Ziekenhuis het legitimatie- en verzekeringsbewijs bij u te dragen. Een kind moet, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgesteld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Patiëntenfolders

U vind hier de verschillende relevante patiëntenfolders die op het Brandwondencentrum uitgereikt kunnen worden.

Budgetpolissen

Wij willen u erop attenderen dat er budgetpolissen bestaan. Met deze budgetpolissen wordt veel zorg in het Maasstad Ziekenhuis niet volledig vergoed. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, worden de kosten vooraf bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Maasstad Ziekenhuis, klik hier.