Kinderoncologie

Om de zorg voor kinderen met kanker zo goed mogelijk te organiseren werkt het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht samen met ruim 20 shared care ziekenhuizen in Nederland. Het Maasstad Ziekenhuis is er daar één van. Het uitgangspunt is ‘centraal wat moet, lokaal wat kan’. En daar zet het Maasstad Ziekenhuis zich met hart en ziel voor in. Samen de beste zorg, waarbij uw kind en u als ouders het middelpunt zijn.

Samenwerking met het Prinses Maxima Centrum

Voor diagnostiek, complexe onderzoeken en behandelingen gaan alle kinderen in Nederland die de diagnose kanker krijgen naar het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. Daar wordt door de kinderoncoloog het behandelplan gemaakt en gestart.  Bepaalde onderdelen van de behandeling vinden plaats in de mede behandelende ziekenhuizen (shared care centra). Bijvoorbeeld bepaalde chemotherapie, poliklinische controles, extra controles bij onverwachte problemen en bijwerkingen, bloedtransfusies en het geven van antibiotica. Het Maasstad Ziekenhuis is een van deze ziekenhuizen die zich inzet voor kwaliteit van zorg voor uw kind, voor u en uw gezin.

Vertrouwde zorg

Natuurlijk is het zo dat wij eigen afdelingsgewoonten hebben en soms ook gebruik maken van andere materialen. In afstemming met u en uw kind proberen we de zorg zo vertrouwd mogelijk te leveren. We staan open voor uw feedback en doen ons uiterste best de zorg naar wens te laten verlopen.

In het Maasstad Ziekenhuis worden op de afdeling Kindergeneeskunde kinderen met uiteenlopende ziektes behandeld. Een aantal van die ziektes kunnen besmettelijk zijn voor andere kinderen. Daarom hanteren wij strenge isolatiemaatregelen die landelijk door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zijn opgesteld. Wij beseffen ons dat deze regels strenger zijn dan dat jullie in het PMC gewend zijn. Met name omdat kinderen die worden behandeld voor kanker een lagere weerstand hebben en daardoor vatbaarder zijn voor infecties, houden wij ons streng aan de gestelde richtlijnen.

Een specialistisch team voor uw kind en uw gezin, dichterbij huis

Het Maasstad Ziekenhuis bevindt zich dichterbij huis dan het PMC. Wij vinden het belangrijk dat uw gezinsleven zoveel mogelijk door kan gaan tijdens de behandeling van uw kind. Daar steunen wij u graag bij.

Faciliteiten

Vanwege de kleinschaligheid van de kinderoncologie binnen de kindergeneeskunde is het een persoonlijke afdeling waar veel aandacht is voor kind en ouders. De kinderafdeling heeft een speelkamer en een buitenspeelplaats. Voor ouders is er een ouderkamer om u even terug te trekken of andere ouders te ontmoeten. De afdeling heeft eenpersoonskamers waar een ouder kan blijven slapen indien een opname niet voorkomen kan worden. Ook de polikliniek is kindgericht vormgegeven.

Steeds leren en verbeteren

Wij vinden het belangrijk om onze zorg steeds weer te verbeteren. Om de kwaliteit echt te kunnen waarborgen vragen we kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers om hun inbreng. We willen blijven leren en blijven verbeteren. We horen graag uw ervaringen, zodat we samen kunnen werken aan optimale zorg voor kinderen met kanker. Wij vragen hier dan ook regelmatig naar.

Wat neemt u mee

Bij een bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis vragen wij u een aantal zaken mee te nemen. Let hierop als u naar ons ziekenhuis komt.

  • Legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas

Wij willen u erop attent maken dat u altijd het legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs van uw kind mee moet nemen. Indien deze documenten ontbreken, moet u vooraf een voorschot van het bedrag betalen. Het is dus van belang om bij alle afspraken binnen het Maasstad Ziekenhuis het legitimatie- en verzekeringsbewijs bij u te dragen. Een kind moet, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgesteld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Patiëntenfolder

U vindt hier onze patiëntenfolder over kinderoncologie. We verwijzen u naar de website van het Maasstad Ziekenhuis voor een overzicht van de overige patiëntenfolders van Kindergeneeskunde. In deze folders kunt u meer lezen over specifieke aandoeningen, behandelingen en onderzoeken.

Budgetpolissen

Wij willen u erop attenderen dat er budgetpolissen bestaan. Met deze budgetpolissen wordt veel zorg in het Maasstad Ziekenhuis niet volledig vergoed. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, worden de kosten vooraf bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Kosten en vergoedingen op de website van het Maasstad Ziekenhuis.