Uw kind voorbereiden

Als uw kind naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek, behandeling of operatie is dat vaak een spannende gebeurtenis, zowel voor uzelf als voor uw kind. Het is belangrijk om deze opname goed voor te bereiden. Op deze website vindt u hiervoor allerlei informatie. Door het bekijken van filmpjes en foto’s of het samen lezen van de informatie, kunnen u en uw kind zich voorbereiden op wat gaat komen.

Acute opname

Bij een acute opname is het meestal niet haalbaar om uw kind van tevoren voor te bereiden. Wij adviseren u om zo eenvoudig mogelijk aan uw kind te vertellen wat er aan de hand is. Wanneer het mogelijk is om uw kind op een acute opname voor te bereiden dan vertelt de pedagogisch hulpverlener of de verpleegkundige uw kind wat er gaat gebeuren.

Geplande opname

Om uw kind goed voor te bereiden op de geplande opname is het vooral belangrijk dat u eerlijke informatie geeft.  Geef twee à drie dagen voor de opname globaal informatie over de behandeling en vertel wat er gaat gebeuren. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat u niet te diep ingaat op de behandeling of de operatie. Vertel wie ze gaan zien (mensen met witte kleding), wat ze gaan voelen (een prik in de arm), horen (piepjes van apparaten) en ruiken. Geef ook aan dat het niet erg is om te huilen. Jonge kinderen zijn vaak bang om alleen te blijven. Wij vinden het daarom belangrijk dat één van de ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij het kind blijft.

Kijk samen met uw kind daarnaast naar de informatie op deze website. We bieden de informatie op drie leeftijdscategorieën aan, zodat het begrijpelijk is voor alle kinderen. Zie ook de leuke en interessante boekjes en websites, in de leeftijdscategorie van uw kind, die kunnen helpen uw kind voor te bereiden.