Naar de polikliniek

De polikliniek Kindergeneeskunde houdt zich bezig met de volledige geneeskunde van kinderen t/m 17 jaar. Er zijn diverse spreekuren. Wilt u meer informatie over de spreekuren van de polikliniek Kindergeneeskunde dan kunt u die hier vinden op de Maasstad Ziekenhuis website .

Afspraak maken

De polikliniek Kindergeneeskunde is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur. Bel voor het maken van een afspraak naar: (010) 291 22 90.

Heeft uw kind een afspraak bij een ander specialisme bijvoorbeeld bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde of Oogheelkunde, dan kunt u op de website van het Maasstad Ziekenhuis meer informatie per specialisme vinden. Klik hier voor meer informatie.

Wat neemt u mee?

Bij uw eerste bezoek dient u uw kind in te schrijven bij Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kan uw kind niet ingeschreven worden en kan de afspraak mogelijk niet doorgaan.

Bent u niet verzekerd, ga dan voor meer informatie naar Kosten en vergoedingen.

Meer informatie over identificatieplicht vindt u op www.rijksoverheid.nl of lees de folder Identificatie en registratie.

Bij een bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis vragen wij u een aantal zaken mee te nemen. Let hierop als u naar ons ziekenhuis komt.

Neem bij elk bezoek het volgende mee

 • Geldig identiteitsbewijs van uw kind (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlands identiteitskaart (ID-kaart) of een vreemdelingendocument).
 • Verzekeringsbewijs van uw kind (verzekeringspas of -polis).
 • Verwijsbrief van de huisarts / specialist / tandarts.
 • Een lijstje met de medicijnen van uw kind.

Extra meenemen voor kinderen t/m 4 jaar:

 • Groeibroekje van het consultatiebureau
 • Doek/cape
 • Voeding
 • Luiers

Belangrijk! Voorkom besmetting

De veiligheid van u en uw kind en die van anderen staat in het Maasstad Ziekenhuis bovenaan. Wij vinden het belangrijk om eventuele dragers van ongevoelige bacteriën op tijd te ontdekken, zodat deze bacteriën niet aan andere patiënten worden overgedragen. Wilt u zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met ons opnemen als u op een van onderstaande vragen ja kunt beantwoorden.

 • Bent u of uw kind bekend als drager van een resistente bacterie, bijv. MRSA / BRMO / andere (ziekenhuis)bacterie?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een andere Nederlandse zorginstelling?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden onderzocht, behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis/zorginstelling?
 • Heeft u of uw kind (beroepsmatig) contact met of woont u of uw kind op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren en/of vleespluimvee?
 • Bent u of uw kind huisgenoot en/of verzorger van een MRSA-positieve patiënt?
 • Is uw kind een adoptiekind uit het buitenland dat in de afgelopen 2 maanden naar Nederland is gekomen?
 • Heeft u of uw kind de afgelopen 3 weken door het Midden-Oosten gereisd?
 • Bent u of uw kind de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een AsielzoekersCentrum (AZC).

Budgetpolissen

Wij willen u erop attenderen dat er budgetpolissen bestaan. Met deze budgetpolissen wordt veel zorg in het Maasstad Ziekenhuis niet volledig vergoed. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, worden de kosten vooraf bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Maasstad Ziekenhuis, klik hier.

Onderzoek en behandeling

Na verwijzing van uw huisarts of specialist bezoekt u met uw kind de polikliniek Kindergeneeskunde of de polikliniek van één van de andere specialismen. Voorafgaand aan het onderzoek door de kinderarts wordt uw kind gemeten en gewogen door de polikliniekassistente. Soms wordt ook de bloeddruk gemeten.

Wanneer uw kind bij de kinderarts komt, voert de arts een gesprek met u en uw kind. Ook wordt uw kind lichamelijk onderzocht. Indien aanvullend onderzoek nodig is, kan uw kind worden doorverwezen naar een andere afdeling van het Maasstad Ziekenhuis, bijvoorbeeld de afdeling Radiologie of Bloedafname.