Keel- en neusamandelen

Je keelamandelen zijn knobbels links en rechts achter in de keel. De neusamandel zit achter in je neus. Hun vorm lijkt een beetje op een amandelnootje. Daarom heten ze keel- en neusamandelen. Bij ontstoken neusamandelen heb je voortdurende of telkens optredende verkoudheid met een vieze neus. Andere klachten kunnen zijn: slecht slapen, snurken, veel door de mond ademen of vaak oorontstekingen. Bij ontstoken keelamandelen kan je klachten krijgen van steeds opnieuw keelpijn met slikklachten en koorts. Soms zijn de amandelen de hele tijd ontstoken. Dan zijn er klachten van moeheid, hangerigheid, afgenomen eetlust en/of slechte adem. In de hals zijn dan vaak verdikte lymfklieren te voelen. Zeer grote keelamandelen kunnen er zelfs voor zorgen dat je niet goed kan ademhalen, waardoor je onrustig slaapt en gaat snurken.

Met medicijnen kunnen de klachten verminderen. Lukt dat niet met medicijnen dan kan het verstandig zijn de amandelen te verwijderen. Dat is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten.

Keel- en neusamandelen